Banerekorder

Her finner du Banerekorder på Bjerke travbane.

Norsk rekord for travhest:
Norsk rekord noteres for beste kilometertid oppnådd som vinnertid av norskfødt travhest i godkjent travløp med totalisator eller premieløp arrangert etter reglement vedtatt av DNT eller av sentralforbund som er godkjent av DNT.

Rekord for kaldblod kan kun settes i rene kaldblodsløp. Ved auto-/linjestart noteres norsk rekord kun hvis den oppnådde kilometertid er bedre enn den tilsvarende rekord notert ved voltestart.

Norsk rekord noteres for:
2-årig hingst/vallak og hoppe av begge raser.
3-årig hingst/vallak og hoppe av begge raser.
4-årig hingst/vallak og hoppe av begge raser.
5-årig og eldre hingst/vallak og hoppe av begge raser.

Norsk rekord for travponni:
Norsk rekord noteres for beste kilometertid oppnådd av norskfødt,renraset og norskeid travponni på norsk travbane. Distansekravet er minimum 1000 meter for alle kategorier.

Norsk rekord i kategori A, B, C og D noteres for:
3 til og med 5-årig hingst/vallak og hoppe.
6-årig og eldre hingst/vallak og hoppe.

For at oppnådd kilometertid skal kunne godkjennes som norsk rekord, må kilometertiden være foretatt med elektronisk tidsmåling, samt at de til enhver tid fastsatte krav for den aktuelle kategori må være oppfylt. Det er ikke krav om dopingprøve. Ved positiv dopingprøve godkjennes ikke rekorden.

Norsk rekord skal godkjennes av DNTs styre før den får gyldighet.

Banerekorder noteres for beste kilometertid oppnådd av travhest/ponni i den aktuelle kategori uten krav om å være vinnertid.